Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Miedzywojewódzkie spotkanie działaczy ZEiRP RP


Międzywojewódzkie spotkanie działaczy ZEiRP RP (13-14.10.2017r)

Link do artykułu na stronie Koła Związkku Emertyów i Rencistów Pożarnictwa RP w Legnicy