Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

STRAŻACKIE ŚWIĘTO 2017 JELENIOGÓRSKICH WETERANÓW


W roku 2017 oprócz Święta Strażaków w dniu 4 maja obchodzono także 25 lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej. W organizacji tych świąt aktywnie uczestniczyli emeryci i renciści PSP.

W 4 maja 2017 r. o godzinie 17.00  w kościele przy ul. Morcinka ( w budowie ) w dniu Świętego Floriana odbyła się tradycyjna msza pod przewodnictwem ks. Grzegorza Niwczyka – powiatowego kapelana strażaków. W mszy uczestniczyli strażacy PSP , weterani służby pożarniczej , członkowie OSP i MDP OSP. W czasie mszy asystowali strażacy PSP i OSP . sztandary oraz loga PSP , ZE i RP RP , ZOSP RP. Kapelan w kazaniu ciepłymi słowami określił służbę strażaków na rzecz społeczeństwa , podkreślił że 92% zaufanie społeczeństwa do strażaków jest wyrazem podziękowania. Na koniec mszy podziękował wręczając skromny prezent  bryg. Jerzemu Sładczykowi w związku z przejściem w stan spoczynku  za pomoc i opiekę  kościołowi . Zebrani gromkimi brawami podziękowali kapelanowi i bryg, Jerzemu Sładczykowi . Po mszy świętej w ogrodach kościoła odbył się tradycyjny  piknik strażacki.
W Sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury 16 maja 2017 odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz pożegnanie z mundurem Komendanta Miejskiego PSP bryg. Jerzego Słodczyka. W uroczystości wzięli strażacy PSP , weterani służby strażackiej oraz strażacy ochotnicy. Gośćmi uroczystości byli : Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Adam Konieczny , przedstawiciele służb mundurowych, komendanci powiatowi z sąsiednich powiatów , kapelan powiatowy strażaków ks. Grzegorz Niwczyk , samorządowcy powiatu jeleniogórskiego na czele z Prezydentem Jeleniej Góry Marcinem Zawiłą oraz Starostą Powiatu Anną Konieczyńską. Na scenie udekorowanej logami PSP , ZOSP , ZE i RP bryg. Radosław Fiołek przywitał uczestników uroczystości , podkreślił że w tym roku obchodzone jest 25 – lecie powstania nowoczesnej służby ratowniczej jaką jest w tej chwili PSP.  Komendant Wojewódzki PSP podziękował strażakom za zaangażowanie , podnoszenie kwalifikacji i zaufania do strażaków  PSP jak i OSP. Podziękował bryg. Jerzemu Sładczykowi za długą służbę oraz 15 letnie przewodzenie strażakom powiatu.  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Druh Waldemar Wojtaś udekorował strażaków PSP i OSP złotymi , srebrnymi ,brązowymi „Medalami za zasługi dla pożarnictwa”.  
Poinformowano zebranych że na uroczystościach wojewódzkich bryg. Jerzy Sładczyk został odznaczony najwyższym odznaczeniem strażackim „Złotym Znakiem Związku OSP”.
Prezes Koła ZE i RP RP z okazji 25-lecia PSP oraz za wsparcie okazywane weteranom służby  wręczył Komendantowi Miejskiemu PSP bryg. Radosławowi Fiołek oraz  „młodemu emerytowi” bryg. Jerzemu Sładczykowi    odznakę „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Odznaczenie to na wniosek Koła ZE RP nadał ZG ZE i RP RP jako wyraz podziękowania dla wszystkich strażaków PSP w Jeleniej Górze.  Prezes Koła podkreślił że na Sali znajdują się weterani służby którzy 25 lat temu  wdrażali w czyn postanowienia ustaw o PSP i ochronie przeciwpożarowej. Odznakami odznaczeni zostali także kol.kol. Alicja Olszak-Padewska oraz Andrzej Kucharski. Na zakończenie zabrał głos Komendant Wojewódzki który pożegnał odchodzącego w stan spoczynku bryg. Jerzego Sładczyka. Zebrani goście i uczestnicy spotkania wręczali ustępującemu Komendantowi kwiaty i upominki.
Zakończeniem cyklu uroczystości z okazji Dnia Strażaka   było uroczyste spotkanie integracyjne strażaków weteranów i strażaków z Komendy Miejskiej PSP w dniu 19 maja 2017 w restauracji „Bosman”. Udział wzięło ponad 40 osób a gośćmi honorowymi byli Komendant Miejski PSP , Kapelan Strażaków oraz Prezes Koła. Przy muzyce i obfitym poczęstunku wspominano przeszłość strażacką oraz omawiano przyszłość.


 
Prezes Koła ZE i RP
Jan Padewski

ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ