Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Informacja z zebrania sprawozdawczego za rok 2016


Informacja
z zebrania sprawozdawczego za rok 2016.

 

W dniu 13 stycznia 2017 r. w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Sokoliki odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Zarządu Koła z swojej działalności za rok 2016. Wszyscy członkowie koła dostali sprawozdanie pisemne. Nikt do sprawozdania nie wniósł uwag. Prezes Koła poinformował że plan pracy na rok 2016 dzięki staraniom członków koła oraz pomocy Komendanta Miejskiego PSP został zrealizowany w całości. Dodatkowo zorganizowano w kawiarni „Cafe Blue” Dzień Kobiet dla pań członkiń naszego koła. Atmosfera na spotkaniu była miła i radosna. 
Prezes zwrócił się z prośbą do zebranych aby frekwencja uczestników w działaniach Zarządu i KM PSP była lepsza. Następnie Skarbnik Koła przedstawiła stan środków finansowych koła.  Na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 3.151,75zł.. Wszyscy członkowie koła opłacili składki członkowskie za rok 2016. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej , Prezes Koła omówił wyniki przeprowadzonej kontroli.
Członkowie Koła oraz strażacy PSP oraz  ZOP ZOSP  przekazali do ZG ZE i RP  zebrane środki finansowe na fundację sztandaru dla związku , sztandar po szeregu perypetiach , został wręczony przez Komendanta Głównego PSP  prezesowi ZG 7 października 2016 r w Warszawie. Prezes prosił koleżanki i kolegów o większą frekwencję w organizowanych spotkaniach i uroczystościach.  Prosił także aby częściej zaglądać na strony internetowe Zarządu Głównego oraz na zakładkę Koła na stronie naszej Komendy Miejskiej PSP.  Obecnych na zebraniu było 18 członków koła.
Po krótkiej przerwie odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne. Goście i członkowie Koła złożyli sobie życzenia świąteczne oraz noworoczne. Zebranie gościło bryg. Jerzego Sładczyka – Komendanta Miejskiego PSP , bryg. Radosława Fijołka – Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP , Dowódców  JRG Nr 1  kapitanów  Michała Jeremenko oraz Konrada Siwika . 
Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

 

Informację przedstawia:

Jan Padewski – Prezes Koła