Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Zaproszenie i informacja o obchodach Dnia Strażaka - 2015


Zaproszenie na Mszę z okazji DNIA STRAŻAKA 2015.

 

W imieniu Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Jerzego Sładczyka oraz Powiatowego Kapelana Strażaków ks. Grzegorza Niwczyka zapraszam członków Koła ZE i RP RP  oraz wszystkich strażaków emerytów i rencistów z powiatu jeleniogórskiego na uroczystą mszę z okazji DNIA STRAŻAKA 2015 która ODBĘDZIE się w kościele przy ulicy Morcinka (w budowie)  w dniu 4 maja 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00.                                                                                                                                                               

                                                                                                                     PREZES         

                                                                                                                Koła ZE i RP RP

                                                                                                                   Jan Padewski   

Zaproszenie na uroczyste spotkanie z okazji DNIA STRAŻAKA 2015.

 

Zarząd Koła ZE i RP oraz Komendant Miejski PSP zapraszają członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wraz z współmałżonkami na uroczyste spotkanie w restauracji „Bosman” przy ul. Pocztowej w Jeleniej Górze. Spotkanie odbędzie się 8 maja 2015 r. o godzinie 16.00.Szczegółowych informacji odnośnie  płatności za udział w imprezie udzielają Prezes Koła Jan Padewski oraz Skarbnik Koła Irena Tarasek.

Chętni do udziału w spotkaniu powinni wykonać następujące czynności:

- ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej ilości poczęstunku w restauracji proszę o zgłaszanie chęci   udziału do dnia 05.05.2015 do kol. Ireny Tarasek oraz kol. Jana Padewskiego. Wpłaty można dokonać u kol. Basi Janus ( w biurze KMP SP) lub u kol. Ireny Tarasek przed rozpoczęciem imprezy po uprzednim zgłoszeniu się.

-koszty przedstawiają się następująco:

a) członek  Koła ZE i RP wpłaca 30 zł , koło dopłaca 30 zł.

b) członek wspierający wpłaca 40 zł , koło dopłaca 20 zł.

c) chętni niezrzeszeni lub osoby towarzyszące wpłacają 60 zł.

W imieniu zarządu koła serdecznie koleżanki i kolegów zapraszam.

 

Zaproszenie na uroczystości z Okazji Dnia Strażaka 2015

 

W dniu 24 maja 2015 r. o godzinie 10.00 na stadionie MOS przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze  odbędą się uroczystości z okazji DNIA STRAŻAKA 2015, połączone z zawodami sportowo-pożarniczymi oraz festynem organizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Zapraszają serdecznie Komendant Miejski PSP , Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Prezes Koła ZE i RP RP. Przewidywana jest strażacka grochówka.

 

 

Na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP oraz na zakładce Naszego Związku znajduje się informacja o Strażackiej Pielgrzymce 2015 na Jasną Górę w Częstochowie dnia 26 kwietnia 2015 r.