Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Zaproszenie na XX-lecie powstania ZEiRP


         

 

Z A P R O S Z E N I E

 

W imieniu Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Rzeczypospolitej Polskiej w Jeleniej Górze

zapraszam koleżanki i kolegów

na uroczyste spotkanie z okazji XX - lecia powstania Związku oraz XV – lecia powstania naszego Koła.

Spotkanie odbędzie się w holu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Sokoliki w Jeleniej Górze dnia 3 października 2014 r. o godzinie 15.00.

Serdecznie zapraszam.

 

                                                        PREZES ZARZĄDU KOŁA

                                                          ZWIĄZKU EMERYTÓW i RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

 

                                                  Jan Padewski

 

 

                               

Program uroczystości przewiduje:

    1.Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników spotkania.

    2.Uczczenie pamięci koleżanek i kolegów strażaków którzy polegli oraz  zmarli.

    4.Przedstawienie historii powstania i działania Związku i Koła.

5.     Wręczenie odznak , znaczków organizacyjnych oraz dyplomów i podziękowań z okazji XX – lecia związku oraz XV – lecia koła.

6.     Służba wczoraj i dziś  poprowadzą  kpt. Michał Jeremenko i asp. szt. w st. spocz. Maciej Gorzycki.

7.     Uroczysty poczęstunek.

                                                                          Jelenie Góra , 22 września 2014 r.