Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Informacja o FSER MSW


Zarząd Koła informuje że Projekt ustawy o rentach mundurowych nie będzie procedowany w tej kadencji sejmu. Ponadto z projektu wykreślono §§ mówiące o zmniejszenie funduszu socjalnego z 0,5 % do 0,25 %, czyli zmniejszenia tego funduszu o połowę. Fundusz pozostaje bez zmian.