Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Informacja z Zebrania Sprawozdawczego z dnia 10.01.2014r.


INFORMACJA

O ROCZNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

KOŁA

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

w Jeleniej Górze

 

W dniu 10 stycznia 2014 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 przy ul. Sokoliki w Jeleniej Górze odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze koła. Zebranie zaszczycili Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Radosław Fijołek oraz Dowódca JRG Nr 1 st. kpt. Jan Dalidowicz.

W zebraniu uczestniczyło 17 członków Związku co stanowiło 77% członków oraz 5 członków wspierających. Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych członków Związku jak i strażaków oraz emerytów i rencistów.

Prezes Koła wręczył kol. Irenie Tarasek odznakę nadaną przez Zarząd Główny ZE i RP „Zasłużony dla Związku E i RP RP” oraz podziękowania za dotychczasową działalność kol.kol. Irenie Tarasek , Barbarze Janus i Eugenii Oleksin.

Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu Koła , Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2013. Zatwierdzili Uchwały Zarządu Koła w sprawie przyjęcia „Planu pracy na rok 2014” oraz przyjęcia z dniem 01.01.2014 r. 5 nowych członków rzeczywistych i 3 wspierających.

Zebranie na wniosek uzupełniło skład zarządu , wybierając na członka zarządu kolegę Zdzisława Łukaszewicza.

Zebranie ustaliło że jedną z form kontaktów Zarządu z członkami będzie poczta e-mail oraz komunikaty w Zakładce Koła na stronie Komendy Miejskiej PSP.

Następnie odbyło się spotkanie noworoczne, w radosnej i uśmiechniętej atmosferze,  opowieściom i wspomnieniom nie było końca jak to u weteranów pożarnictwa  nie było końca.

 

Jelenia Góra ,14.01.2014 r.

                                                                           Wasz Prezes