Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Informacja o zebraniu sprawozdawczym 2014


Zebranie sprawozdawcze za rok 2013 Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Jeleniej Górze  oraz spotkanie noworoczne  odbędzie się 10 stycznia 2014 r. o godzinie 15.30 w sali Szkoleniowej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Sokoliki Jelenia Góra – Cieplice. Przewidziana jest kawa , herbata . Zapraszamy także chętnych do przystąpienia do Związku E i RP.

                                                                                      Zarząd Koła ZE i RP.