Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Wyniki zawodów wędkarskich - Wieża 2013


 

W dniu 15 września br. w godz. 10.00 - 18.00 odbyły się zawody wędkarskie
na jeziorze Złotnickim w miejscowości Wieża, gmina Gryfów Śląski.
W zawodach uczestniczyli emeryci i renciści pożarnictwa, domkowicze
(utrzymujący domki strażackie za własne środki) oraz zaproszeni strażacy ochotnicy z Czernicy. W zawodach w sumie uczestniczyło 
20 osób w tym
11 startujących w zawodach. Komisja Sędziowska ustaliła:
1 miejsce – Marek Radwan – zdobył puchar i dyplom.
2 miejsce – Jan Padewski – zdobył puchar i dyplom.
3 miejsce – Andrzej Kozakiewicz – zdobył puchar i dyplom.
Ponieważ w zawodach startowała 4 młodzików wędkarskich kol. Jan Padewski
i Andrzej Kozakiewicz przekazali swoje trofea dwóm najlepszym młodzikom Maćkowi Graczykowi oraz Arkowi Leszczowi. Zawody 
i spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Wspomnieniom wędkarskim, rodzinnym i koleżeńskim
nie było końca.
Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowania kol. Irenie i Józefowi Taraskom oraz Reni Padewskiej za aktywną pomoc w przeprowadzeniu zawodów.