Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Zebranie sprawozdawcze Koła Emerytów za rok 2012


 

Informacja
Prezesa Koła ZE i RP RP w Jeleniej Gorze z dnia 11.02.2013 r.
o zebraniu sprawozdawczym.
 
W dniu 25 stycznia 2013 r. w jednostce ratowniczo-gaśniczej Nr 1 przy ul. Sokoliki odbyło się zebranie sprawozdawcze koła. Wszyscy członkowie Koła otrzymali pocztą pełną dokumentację na piśmie. Członkowie koła ustalili co następuje:
1.Przyjęli sprawozdanie Prezesa Koła z działalności za rok 2012 .
2.Przyjęli sprawozdanie Skarbnika koła o stanie finansowym Koła za rok 2012.
3.Przyjeli sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2012.
4. Przyjęli uchwałę o wysokości składek członkowskich. Od 1 stycznia składki wynoszą 50 zł rocznie.
5.Przyjęli uchwałę o członkach wspierających. Dotyczy to współmałżonków członków Koła ZE i RP w Jeleniej Górze . Uchwała ma za zadanie zintegrować współmałżonków z kołem i umożliwić działania na rzecz środowiska. Jak uchwaliło zebranie składki będą wynosić nie mniej jak 2 zł miesięcznie tj.24 zł rocznie.
Zebranie składa podziękowania Komendantom Miejskim PSP mł. bryg. Jerzemu Sładczykowi i mł.bryg. Radosławowi Fijołkowi oraz Dowódcy JRG Nr 1 asp. szt. Maciejowi Gorzyckiemu za okazaną pomoc .

Protokół z zebrania w załączeniu.

Protokół 2013