Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Informacja o wycieczkach - 2012r.


INFORMACJA
ZARZĄDU KOŁA
ZWIAZKU EMERYTÓW i RENCISTÓW POŻARNICTWA
w Jeleniej Górze
 
 
 
 
Zaktualizowano 16 kwietnia 2012
 
 
 

Zarząd Wojewódzki ZE i RP we Wrocławiu organizuje wycieczki dla członków związku oraz współmałżonków oraz pozostałych emerytów i rencistów o ile będą miejsca.  W wycieczce udział mogą brać także strażacy PSP oraz członkowie i działacze OSP.Wycieczki poprowadzone będą na następujących trasach:

 

1.     8 do 14 września 2012 r. – koszt 850 zł od osoby plus kieszonkowe na wejście do zwiedzanych obiektów. Wycieczka 7 dniowa. Trasa wycieczki: Stanisławów – Kołomyja -  Lwów   – Złoczów – Olesko – Krzemieniec - Kamienia Podolski – Chocim i okolice na Ukrainie.

 

2.     24 do 27 września  2012 r. – koszt 430 zł od osoby plus kieszonkowe ok.55 zł na zwiedzanie obiektów i Krakowa z przewodnikiem. Wycieczka 3 dniowa. Trasa wycieczki : Kraków – Zakopane – Wadowice – Łagiewniki – Kalwaria Zebrzydowska. 3,5 godzinny pobyt w gorących źródłach na Słowacji. Noclegi w Białym Dunajcu.

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Podróży Horyzont Pani Irena Hypek telef. 71 343 08 99  , telef. kom. 535 600 125.   Zgłoszenia przyjmuje i wydaje druki zgłoszeń oraz udziela bliższych informacji także  kol. Jan Padewski telefon znany.

 

Zaktualizował Jan Padewski na podstawie
p
isma Zarządu Wojewódzkiego ZR i RP.

 
 
Jelenia Góra , 16.04.2012 r.