Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl
Komórki organizacyjne Komendant Miejski PSP Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Zmiana II (JRG1)
Obsada:

st. str. Adam Waleryk - Młodszy Ratownik - Kierowcamł. asp. Paweł Goździk - Dowódca Zastępust. ogn. Radosław Szczuka - Dowódca Zastępumł. ogn. Piotr Śmiech - Starszy Ratownikmł. ogn. mgr Roman Czopik - Ratownikst. sekc. Dawid Studniarek - Ratownikst. sekc. Łukasz Chochoł - Ratownikmł. ogn. Piotr Peciak - Starszy Ratownik - Kierowcamł. ogn. Piotr Zakrzewski - Starszy Ratownik - Kierowcamł. ogn. Patryk Giemza - Operator Sprzętu Specjalnegomł. ogn. Łukasz Uroda - Starszy Ratownik-Kierowcamł. ogn. Daniel Kędzierski - Ratownik - Kierowcaasp. Tomasz Trusewicz - Dowódca Sekcjist. sekc. Marcin Chojnowski - Ratownikasp. Roman Mirek - Dowódca Sekcjisekc. Mariusz Kanigowski - Ratownik - Kierowcamł. kpt. Arkadiusz Ignatiuk - Dowódca Sekcjimł. asp. Jonasz Mermer - Starszy Ratownik