Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl
Komórki organizacyjne Komendant Miejski PSP Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Zmiana I (JRG1)
Obsada:

asp. Kamil Hartwig - Dowódca Sekcjimł. ogn. Krzysztof Juraszek - Ratownikmł. ogn. Artur Mądracki - Starszy Ratownikst. ogn. Patrycjusz Raban - Operator Sprzętu Specjalnegost. ogn. Jarosław Przybylski - Starszy Ratownik - Kierowcaogn. Łukasz Kliczkowski - Starszy Ratownik-Kierowcaogn. Adrian Grzybczyk - Operator Sprzętu Specjalnegomł. ogn. Sławomir Sochowicz - Starszy Ratownik-Kierowcast. str. Andrzej Kasperczyk - Młodszy Ratownik - Kierowcast. asp. Piotr Postrzelony - Z-ca Dowódcy Zmianyst. sekc. Sylwester Kunicki - Ratownik - Kierowcaasp. mgr inż. Marek Maksymowicz - Dowódca Sekcjist. sekc. Dawid Paśko - Starszy Ratownik Kierowcast. str. Arkadiusz Banacki - Młodszy Ratownikmł. asp. Damian Korniejenko - Dowódca Zastępust. str. Adam Krupa - Młodszy Ratownikmł. asp. Łukasz Manek - Starszy Ratownik