Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl
Komórki organizacyjne Komendant Miejski PSP Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2
Obsada:

mł. bryg. inż. Piotr Dubiel - dowódca JRG-2mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski - Zastępca Dowódcy JRG-2