Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl
Komórki organizacyjne Komendant Miejski PSP Wydział operacyjno-szkoleniowy Stanowisko Kierowania KM PSP


Komórka orgranizacyjna: Stanowisko Kierowania KM PSP w Jeleniej GórzeObsada:

st. ogn. Andrzej Siekierski - Dyżurny Stanowiska Kierowaniaasp. inż. Wojciech Ziemniak - Dyżurny Operacyjnyasp. Marek Schlitzke - Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowaniamł. kpt. Piotr Kochanowicz - Dyżurny Stanowiska Kierowaniamł. bryg. mgr inż. Janusz Architekt - Dyżurny Operacyjnyst. kpt. Tomasz Filinger - Dyżurny Operacyjnyogn. Bizoń Łukasz - Dyspozytorogn. Maciej Wrona - Dyspozytorst. ogn. Arkadiusz Kazimierczak - Dyspozytormł. ogn. Mateusz Ostrowski - Dyspozytor