Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl
Komórki organizacyjne Komendant Miejski PSP Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1
Obsada:

st. kpt. mgr inż. Michał Jeremenko - Dowódca JRG-1st. kpt. mgr inż. Konrad Siwik - Zastępca Dowódcy JRG 1