Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl


Wydział Operacyjno - Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze informuje, że szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych

rozpocznie się w dniu 23.06.2018 r. (sobota) - godz. 9.00 (świetlica JRG-1 - ul. Sokoliki 6, Jelenia Góra).

Termin przeprowadzenia szkolenia - od 23.06.2018r. do 30.06.2018r. Kurs zostanie zakończony egzaminem.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

  • Skierowanie według wzoru określonego w "Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych"
    (karta skierowania do pobrania
    )
    ;
  • Wiek - nie przekroczone 65 lat;
  • Potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku;

 PROGRAM SZKOLENIA DLA NACZELNIKÓW OSP

 


Termin składania zgłoszeń – 15.06.2018

Dokumenty proszę składać do sekretariatu komendy lub bezpośrednio do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP Jelenia Góra. Liczba miejsc ograniczona. Na szkolenie przyjmowani będą uczestnicy, którzy złożą w terminie kompletną dokumentację. 

 

kpt. Marek Gałan - tel. (75) 764-74-50 wew. 119

st. sekc. Tomasz Góralski - tel. (75) 764-74-50 wew. 119