Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze informuje, że szkolenie kierujących działaniem ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP)

rozpocznie się w dniu 07.04.2018 r. (sobota) - godz. 9.00 (świetlica JRG-1 - ul. Sokoliki 6, Jelenia Góra).

Termin przeprowadzenia szkolenia - od 07.04.2018r. do 21.04.2018r. Kurs będzie odbywał się w systemie sobotnio - niedzielnym i zakończony zostanie egzaminem.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

  • Skierowanie według wzoru określonego w "Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych"
    (karta skierowania do pobrania
    )
    ;
  • Wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
  • Minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;

 PROGRAM SZKOLENIA DLA KIERUJĄCYCH DZIAŁANIEM RATOWNICZYM OSP

 


Termin składania zgłoszeń – 30.03.2018

Dokumenty proszę składać do sekretariatu komendy lub bezpośrednio do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP Jelenia Góra. Liczba miejsc ograniczona. Na szkolenie przyjmowani będą uczestnicy, którzy złożą w terminie kompletną dokumentację. 

 

mł. kpt. Marek Gałan - tel. (75) 764-74-50 wew. 119
sekc. Tomasz Góralski - tel. (75) 764-74-50 wew. 119