Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plDodano 2019-08-22


Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku.

1) Słowo wstępne1 KG PSP;

2) Tryb i zasady;

3) Wniosek1;

4) Wniosek wypełniony 2;