Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl


PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
DANE TELEADRESOWE
Nr telefonu
 
Poczta elektroniczna
75 764 74 18 
Fax Sekretariat KM PSP
75 764 74 96 Fax - Stanowisko Kierowania KM PSP  
75 764 74 50 
Centrala
75 764 74 60 
Centrala
75 764 74 70 
Centrala

e-mail - Stanowisko Kierowania KM PSP
602 432 781
Centrala (bramka GSM)
 
75 764 74 50
wew. 113
Biuro Zarządu Powiatowego ZOSP RP
 607 884 741

Oficer prasowy 
Komendanta Miejskiego 
mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski

 
 

 

Wykaz telefonów wewnętrznych do wybierania tonowego
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
119

Starszy Specjalista
kpt. Marek Gałan

 
119

Starszy Inspektor
mł. asp. inż. Tomasz Góralski

 
119

Inspektor d.s. BHP
mgr inż. Wiktor Borejszo

 
126
Dyżurny SK KM PSP
128
Pomocnik Dyżurnego SK KM PSP

Wydział kontrolno-rozpoznawczy

108

Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr Wojciech Gral

 
108

Specjalista
mł. kpt. mgr inż. Łukasz Prokop

 
108


Technik
sekc. mgr inż. Anna Lipa

 
108


Młodszy Technik
st. str. Dariusz Małenda

 
108
Starszy referent
mgr Katarzyna Kopaszewska - Jędrzejczuk

 
Sekcja organizacyjno – kadrowa
101


Starszy referent

mgr Agnieszka Dawidowicz

 
115

Starszy Technik
mł. ogn. mgr Izabela Andrzejewska

 
115

Technik
sekc. lic. Krzysztof Ślimakowski

 
Sekcja logistyczna
114

Starszy technik
st. ogn. Zbigniew Krzyżyk

 
117
Krzysztof Wójcicki
 
116
Andrzej Czarnecki
 
Sekcja finansów
120

Główny księgowy
bryg. inż. Barbara Janus

 
107

Starszy Technik
st. sekc. mgr Magdalena Mendryk

 
107

Starszy referent
mgr Lucyna Sieradzka

 
JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA nr 2       
Jelenia Góra ul. Sudecka 2
130

Dowódca
mł. bryg. inż. Piotr Dubiel

 
129

Zastępca dowódcy

mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski

 
124
Stołówka
 
131
Posterunek
 
132
Dowódca zmiany 
 
JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA nr 1     
Jelenia Góra - Cieplice ul. Sokoliki 6
75 767 80 36
Centrala
 
111

Dowódca
st. kpt. mgr inż. Michał Jeremenko

 
112

Zastępca dowódcy

st. kpt. mgr inż. Konrad Siwik
113
Dowódca zmiany