Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl


PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
DANE TELEADRESOWE
Nr telefonu
 
Poczta elektroniczna
75 764 74 18 
Fax Sekretariat KM PSP
75 764 74 96 Fax - Stanowisko Kierowania KM PSP  
75 764 74 50 
Centrala
75 764 74 60 
Centrala
75 764 74 70 
Centrala

e-mail - Stanowisko Kierowania KM PSP
602 432 781
Centrala (bramka GSM)
 
75 764 74 50
wew. 113
Biuro Zarządu Powiatowego ZOSP RP
 607 884 741

Oficer prasowy 
Komendanta Miejskiego 
mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski

 
 

 

Wykaz telefonów wewnętrznych do wybierania tonowego
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
119
Starszy Specjalista
kpt. Marek Gałan
 
119
Starszy Technik
st. sekc. Tomasz Góralski
 
119
Inspektor d.s. BHP
mgr inż. Wiktor Borejszo
 
126
Dyżurny SK KM PSP
128
Pomocnik Dyżurnego SK KM PSP

Wydział kontrolno-rozpoznawczy

108
Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr Wojciech Gral
 
108
Specjalista
mł. kpt. mgr inż. Łukasz Prokop
 
108

Technik
sekc. mgr inż. Anna Lipa

 
108

Starszy referent
mgr Katarzyna Kopaszewska - Jędrzejczuk

 
Sekcja organizacyjno – kadrowa
101

Starszy referent
mgr Agnieszka Dawidowicz

 
115
Starszy Technik
mł. ogn. mgr Izabela Andrzejewska
 
115
Technik
sekc. lic. Krzysztof Ślimakowski
 
Sekcja logistyczna
114
Starszy technik
st. ogn. Zbigniew Krzyżyk
 
117
Krzysztof Wójcicki
 
116
Andrzej Czarnecki
 
Sekcja finansów
120
Główny księgowy
bryg. inż. Barbara Janus
 
107
Starszy Technik
st. sekc. mgr Magdalena Mendryk
 
107
Starszy referent
mgr Lucyna Sieradzka
 
JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA nr 2       
Jelenia Góra ul. Sudecka 2
130
Dowódca

 
129
Zastępcy dowódcy
mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski
 
124
Stołówka
 
131
Posterunek
 
132
Dowódca zmiany 
 
JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA nr 1     
Jelenia Góra - Cieplice ul. Sokoliki 6
75 767 80 36
Centrala
 
111

Dowódca

st. kpt. mgr inż. Michał Jeremenko

 
112
Zastępca dowódcy

st. kpt. mgr inż. Konrad Siwik

113
Dowódca zmiany