Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
DANE TELEADRESOWE
Nr telefonu
 
Poczta elektroniczna
75 764 74 18 
Fax Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP
75 764 74 96 Fax - Stanowisko Kierowania KM PSP

 

75 764 74 50 
Centrala
75 764 74 60 
Centrala

e-mail - Stanowisko Kierowania KM PSP
602 432 781
Centrala (bramka GSM)
 
75 764 74 50
wew. 113
Biuro Zarządu Powiatowego ZOSP RP
607 884 741

Oficer prasowy 
Komendanta Miejskiego 
mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski

 
 

 

Wykaz telefonów wewnętrznych do wybierania tonowego
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
30

Starszy Specjalista
kpt. Marek Gałan

 
31

Starszy Inspektor
mł. asp. inż. Tomasz Góralski

 
32

Inspektor d.s. BHP
mgr inż. Wiktor Borejszo

 
10
Dyżurny SK KM PSP
11
Pomocnik Dyżurnego SK KM PSP

Wydział kontrolno-rozpoznawczy

20

Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr Wojciech Gral

 
21

Z-ca Naczelnika Wydziału
kpt. mgr inż. Łukasz Prokop

 
20


Technik
sekc. mgr inż. Anna Lipa

 
20


Młodszy Technik
st. str. Dariusz Małenda

 
20
Starszy referent
mgr Katarzyna Kopaszewska - Jędrzejczuk

 
Sekcja organizacyjno – kadrowa
70


Starszy referent

mgr Agnieszka Dawidowicz

 
70

Starszy Technik
mł. ogn. mgr Izabela Andrzejewska

 
 

Technik
sekc. lic. Krzysztof Ślimakowski

 
Sekcja logistyczna
50

Starszy technik
st. ogn. Zbigniew Krzyżyk

 
52
Krzysztof Wójcicki
 
51
Andrzej Czarnecki
 
Sekcja finansów
60

Główny księgowy
bryg. inż. Barbara Janus

 
61

Starszy Technik
st. sekc. mgr Magdalena Mendryk

 
61

Starszy referent
mgr Lucyna Sieradzka

 
JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA nr 2       
Jelenia Góra ul. Sudecka 2
15

Dowódca
mł. bryg. inż. Piotr Dubiel

 
16

Zastępca dowódcy

mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski

 
18
Stołówka
 
19
Posterunek
 
17
Dowódca zmiany 
 
JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA nr 1     
Jelenia Góra - Cieplice ul. Sokoliki 6
75 767 80 36
Centrala
 
111

Dowódca
st. kpt. mgr inż. Michał Jeremenko

 
112

Zastępca dowódcy

st. kpt. mgr inż. Konrad Siwik
113
Dowódca zmiany